Plattformen Platon

Platon är en molnbaserad lösning som kopplar samman data, intressenter och olika system – en källa till information som håller informationsflödet ständigt aktuellt, genom hela livscykeln. Med Platon kan du ta bättre beslut, enklare samordna information och få en effektiv spårbarhet som stödjer den cirkulära ekonomin.

Fördelar med Platon

Platon är en molnbaserad lösning som kopplar samman data, intressenter och olika system – en källa till information som håller informationsflödet ständigt aktuellt, genom hela livscykeln. Med Platon kan du ta bättre beslut, enklare samordna information och få en effektiv spårbarhet som stödjer den cirkulära ekonomin.

Genom att förflytta processer till en plattform, Platon, som hanterar data genom hela livscykeln så skapas förutsättningar för vidare automatisering och tillämpning av AI.

Flera olika lösningar som vardera bemästrar olika behov resulterar endast i förlorad data längsmed vägen. Det är först när all data sammankopplas som de stora vinsterna infinner sig. Vinster för både miljön, affären och framtiden.

Vad som gör Platon unikt är att den bygger på öppna standarder samt är objekt-baserad d v s lagrad information bryts ned i mindre objekt som hanteras separat. 

Denna teknik gör det t ex möjligt att redigera i en IFC-fil och enkelt importera tillbaka den nya uppdaterade versionen. På detta sätt går det att bryta ut och hantera relevanta objekt och information separat från en stor originalmodell. 

Sett från ett livscykelperspektiv är denna hantering också helt avgörande då det garanterar en kvalitetssäkrad data som är lika användbar idag som om tjugo år framåt.

Platon utgår från IFC (Industry Foundation Classes) som informationsbärare vilket säkerställer att alla intressenter och arbetsteam kan ta emot och förstå den data som delas

En informationskälla genom hela livscykeln

Platon är en molnbaserad lösning som kopplar samman data, intressenter och olika system – en källa till information som håller informationsflödet ständigt aktuellt, genom hela livscykeln. Med Platon kan du ta bättre beslut, enklare samordna information och få en effektiv spårbarhet som stödjer den cirkulära ekonomin.

Möjliggör för en högre grad av automatisering – i såväl projektering, produktion som förvaltning

Genom att förflytta processer till en plattform, Platon, som hanterar data genom hela livscykeln så skapas förutsättningar för vidare automatisering och tillämpning av AI.

Flera olika lösningar som vardera bemästrar olika behov resulterar endast i förlorad data längsmed vägen. Det är först när all data sammankopplas som de stora vinsterna infinner sig. Vinster för både miljön, affären och framtiden.

Förenklar samarbete och stödjer det hållbara byggandet genom hela livscykeln

Vad som gör Platon unikt är att den bygger på öppna standarder samt är objekt-baserad d v s lagrad information bryts ned i mindre objekt som hanteras separat. 

Denna teknik gör det t ex möjligt att redigera i en IFC-fil och enkelt importera tillbaka den nya uppdaterade versionen. På detta sätt går det att bryta ut och hantera relevanta objekt och information separat från en stor originalmodell. 

Sett från ett livscykelperspektiv är denna hantering också helt avgörande då det garanterar en kvalitetssäkrad data som är lika användbar idag som om tjugo år framåt.

Framtidssäkrar tillgänglighet av data genom standardiserat informationsutbyte

Platon utgår från IFC (Industry Foundation Classes) som informationsbärare vilket säkerställer att alla intressenter och arbetsteam kan ta emot och förstå den data som delas

Applikationer i Platon

Använd befintliga verktyg. Använd befintliga processer. Skapa 100x ökad affärsnytta

Stitch är ett optimalt projektverktyg för hantering, dokumentation och samordning i design- och byggfas. Här samlas och delas projekteringsinformation samt modeller så att alla i teamet ges tillgång till senaste nytt för en mer effektiv och kontrollerad process.

Stitch är i grunden baserat på ett PLM-system som möjliggör för att i högre grad kunna automatisera projekteringsfasen. Ett projektverktyg för den medvetna organisationen som är redo att ta sig an framtidens nyckelfrågor. Minskad resursförbrukning och en förbättrad sista rad sammanfattar affärsnyttan med verktyget i stort.

Optimal projektledning samtidigt som du bygger din Digitala Tvilling

Stitch är 1+1=3 produktifierat. Ett projektverktyg som ger en uppsjö av smarta funktioner, flertalet användningsområden och en mängd möjligheter. Data integreras enkelt och sömlöst från projekt till drift och du bygger samtidigt upp en digital tvilling för en smartare förvaltning i nästa fas.

För dig som äger och förvaltar fastigheter

Du vet värdet av fastighetsutveckling och värdehöjande förvaltning. Men hur förvaltar du din digitala tvilling? I samma stund som den digitala kopian inte uppdateras i takt med fastigheten så förlorar den både nytta och värde.

Plattformen Platon, tillsammans med applikationen Maint, gör det möjligt att säkerställa löpande förvaltning av din digitala tvilling så att du kan driva utvecklingen mot smarta fastigheter och en framtida grön stadsplanering.

I Maint kan du få en exakt virtuell kopia av din fastighet som uppdateras i realtid med eventuella ändringar eller uppdateringar. Den digitala tvillingen låter dig hantera alla aspekter av din anläggning, från underhåll till utrymmes-utnyttjande, på en centraliserad plats.

Genom våra metoder för Reverse Engineering och Reverse Handover kan vi säkerställa att din fastighet alltid underhålls enligt högsta standard. Du kan identifiera och korrigera problem innan de blir stora, vilket säkerställer att din fastighet alltid är i toppskick.

I Maint kan du schemalägga underhållsuppgifter och spåra tillgångsanvändning. Applikationen kan integreras med andra system som du redan använder, vilket gör den till ett sömlöst tillägg till ditt arbetsflöde för fastighetsförvaltning.

Vår plattform för anläggningshantering är perfekt för fastighetsförvaltare, hyresvärdar och fastighetsägare som vill effektivisera sin verksamhet och förbättra sin resultat.

Med nya EU-direktiv, regleringar och lagkrav ökar behovet av att förstå en fastighets totala livscykel-kedja. Att utifrån ett livscykelperspektiv kunna analysera och kontrollera hela värdekedjan.

Platon möjliggör just det. Du får insikt om betydelsen för varje påverkande detalj och ett helhetsgrepp om fastighetens totala profil utifrån både prestanda och hållbarhet.

Kontakta oss

Vill du att vi visar hur Platon kan förenkla er verksamhet?
Fyll i formuläret så återkommer vi snarast.