Välbeprövad PLM-teknik för en mer datadriven, effektiv och hållbar bygg- och fastighetsbransch

BIM, Digital Tvilling, IFC-modeller, Klimatberäkningar, Spårbarhetskrav, ESG-rapportering, Upphandlingsunderlag, Byggkalkyler, Automatisering, AI, Livscykelhantering.

Eller kort och gott Platon.

Plattformen Platon är en molnbaserad lösning som kopplar samman data, intressenter och olika system – en källa till information som håller informationsflödet ständigt aktuellt, genom hela livscykeln.

Hur Platon fungerar

Platon bygger på välbeprövad PLM-teknologi (Product Lifecycle Management) som länge använts framgångsrikt inom bland annat försvars- och tillverkningsindustrin.

Nu har teknologin anpassats för bygg- och fastighetsbranschen där en smartare hantering av projektens livscykler förvandlar data till effektivt beslutsfattande för att bygga och förvalta mer hållbart och lönsamt.

Platon Ger ROI i varje fas av livscykeln

Genom att implementera PLM kan perspektivet på ett projekt hanteras utifrån byggnadens hela livscykel.

Data är ett projekts mest värdefulla källa till information och beslutsunderlag. Platon hanterar och tillgängliggör data i alla livscykelfaser – från idé och design till produktion, ombyggnation, förvaltning och återbruk. Ett cirkulärt flöde av information mellan arbetsteam, processer och faser, en obruten kedja som levererar värde och affärsnytta i varje länk.

Kontakta oss

Vill du att vi visar hur Platon kan förenkla er verksamhet?
Fyll i formuläret så återkommer vi snarast.